Klöpkeshoes Johanninksweg

Klopkeshoes

Dit is een voorbeeld van een vroegere woning van de Klöpkes. Dit waren ongehuwde meisjes die als “boodschapper” van de R.K. Kerk rond gingen om mensen uit te nodigen voor de kerkdienst. Deze diensten waren in die tijd verboden door de hervormers. Als beloning hadden deze meisjes een gereserveerde plaats in de kerk.

Het Klöpkeshoes in Noord Deurningen is dagelijks, vanaf 10.00 uur, geopend voor het publiek. Het gebouw wordt veel gebruikt als picknickplaats. De toegang is gratis. De beheerder van het huisje is de Dorpsraad Noord Deurningen.

Klopkeshoes

Klopkeshoes

Voor meer informatie kunt u naar onderstaande site:

Het Klöpkeshoes is te vinden aan de Johanninksweg net buitenhet dorp Noord Deurningen